Máy ozone công nghiệp OEM công suất 10g/h

20.000.000

Máy ozone công nghiệp OEM công suất10g/h