Máy ozone công nghiệp công suất 9g/h

20.000.000

Máy ozone công nghiệp OEM công suất 8g/h