NỒNG ĐỘ OZONE ỨNG DỤNG TRONG KHÔNG KHÍ

  Tẩy uế không khí 0.02 – 0.04ppm Khử mùi không khí 0.03 – 0.06ppm Khử trùng không khí 0.05 – 0.08ppm Khử trùng dụng cụ phẫu thuật 0.05 – 0.06ppm Kho bảo quản 0.03 – 0.05ppm Chuyển đổi các đơn vị đo ozone Ở điều kiện tiêu chuẩn: P = 1013.25MB, T = 273.3K […]