Portable-Ozone-Gas-Analyzer-O3-Meter
Portable-Ozone-Gas-Analyzer-O3-Meter (1)

Thiết bị đo nông độ ozone trong khong khí

19.000.000 17.000.000

Phát hiện khí
Ozone (o3)
Nguyên lý phát hiện
Phương pháp điện hóa
Phương pháp lấy mẫu
Bơm hút; Tốc độ dòng chảy lên tới 1L / phút; 10 lớp bơm hút để lựa chọn
Phạm vi đo
0-1ppm; 0-5ppm; 0-10ppm; 0-20ppm; 0-50ppm; 0-100ppm; 0-200ppm; 0-500ppm; 0-1000ppm (tùy chọn)
Nghị quyết
0,001ppm (0-1ppm), 0,01ppm (0-100ppm bên dưới), 0,1ppm (0-200ppm, 0-500ppm), 1ppm (0-1000ppm)
Kho dữ liệu
Có thể được lưu trữ lên tới 100.000 bảng dữ liệu nhóm; Truyền dữ liệu tốc độ cao USB; Dữ liệu in có thể tải xuống (cho tùy chọn)
Mã: FG-OT Danh mục: