Thiết bị đo nông độ ozone trong khong khí

19.000.000 17.000.000

Phát hiện khí
Ozone (o3)
Nguyên lý phát hiện
Phương pháp điện hóa
Phương pháp lấy mẫu
Bơm hút; Tốc độ dòng chảy lên tới 1L / phút; 10 lớp bơm hút để lựa chọn
Phạm vi đo
0-1ppm; 0-5ppm; 0-10ppm; 0-20ppm; 0-50ppm; 0-100ppm; 0-200ppm; 0-500ppm; 0-1000ppm (tùy chọn)
Nghị quyết
0,001ppm (0-1ppm), 0,01ppm (0-100ppm bên dưới), 0,1ppm (0-200ppm, 0-500ppm), 1ppm (0-1000ppm)
Kho dữ liệu
Có thể được lưu trữ lên tới 100.000 bảng dữ liệu nhóm; Truyền dữ liệu tốc độ cao USB; Dữ liệu in có thể tải xuống (cho tùy chọn)
Mã: FG-OT Danh mục: